29 januari 2019, Workshop ‘Ethiek in het werk van executive assistants’ bij NVD Gelderland

Workshop ‘Ethiek in het werk van executive assistants’ bij NVD Gelderland

In jouw werk kom je vast wel eens voor een dilemma te staan. Als jouw directeur iets aan je vraagt kunnen jouw eigen normen en waarden botsen met jouw loyaliteit. Of als je weet hebt van een collega die zich misdraagt. Integriteit en ethiek zijn daarom belangrijk in jouw vak. Brigit de Lange, mede-oprichter van Dilemma-Assist, geeft op 29 januari a.s. een workshop over ethiek in ons vak. De resultaten uit het internationale onderzoek van Dilemma-Assist naar wangedrag in organisaties en dilemma’s van assistants komen aan bod. Evenals de begrippen integriteit en ethiek. Uiteraard ga je ook enkele cases behandelen.

Aanmelding voor deze workshop verloopt via NVD Gelderland.

 

 

31 januari 2019, Masterclass: “In gesprek gaan! Maar hoe?” Over vrijmoedig spreken

Uit ons onderzoek van maart “The Secret Power in the Office” kwam overduidelijk naar voren dat 43% van de executive assistants die de survey invulden, persoonlijk te maken hadden met een dilemma naar aanleiding van wangedrag door hun leidinggevenden. In 47% was de naaste collega de oorzaak voor een integriteitsdilemma voor de assistant. Het onderzoek laat ook zien dat 48% van de assistants van wangedrag in hun organisatie op de hoogte zijn, zonder dat ze er zelf een rol in spelen.
De meesten daarvan besloten om de betreffende persoon er niet
op aan te spreken. Uit angst voor represailles, verlies van hun baan of uit gevoel van onveiligheid. Opvallend is dat assistants wel met hun directeur over allerlei organisatie issues spreken en gevraagd worden om advies. Als het echter om gevoelige onderwerpen gaat als integriteit en dilemma’s blijkt de hechte relatie tussen directeur en de assistant geen ruimte te bieden voor een gesprek. Dat maakt het voor assistants vaak moeilijk om met die informatie om te gaan. Assistants kunnen dus zowel slachtoffer als omstander zijn in integriteitskwesties.

In deze masterclass leert Edgar Karssing jou waarom wangedag in organisaties nog steeds voorkomt en hoe je met jouw directeur of collega daarover in gesprek kunt gaan. Daarvoor is (morele) moed nodig, ook om met eventuele weerstand om te gaan. Hoe herken je de manier om wangedrag goed te praten of als vanzelfsprekend te zien? Met allerlei voorbeelden uit de praktijk is deze masterclass op maat gemaakt voor de specifieke rol van assistants. En natuurlijk gaan we aan de slag met oefeningen om jou weerbaarder te maken in moeilijke gesprekken.

Spreker: Edgar Karssing, Universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement bij Nyenrode
Locatie: KAS BANK, Amsterdam

Op uitnodiging. Mocht u ook interesse hebben, neemt u dan contact met ons op.

 


Week van de integriteit 1-9 december 2018!

Dilemma-Assist steunt de Week van de integriteit.

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid. Dat liet ook ons internationale onderzoek zien dat wij eind 2017 deden onder 1.400 executive assistants (EA’s). De schokkende uitkomst was dat bijna 50% van hen te maken had met een integriteitsprobleem in het werk. Vooral onbeschoft gedrag van naaste collega’s maar ook van de eigen leidinggevende kwam het meeste voor. EA’s hebben niet alleen soms zelf een dilemma in hun werk, ze zijn ook heel vaak op de hoogte van diverse soorten wangedrag/dilemma’s in hun organisatie. Die zijn vaak gerelateerd aan bonussen en prestatiebeloning. EA’s hebben weliswaar een vertrouwelijke werkrelatie met hun directeur, maar kunnen nauwelijks over dit soort dilemma’s met hem/haar praten. Download hier de resultaten van ons onderzoek.

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat Dilemma-Assist wil bevorderen in de beroepsgroep van executive assistants. Immers, zij werken veelal dicht bij het management en het bestuur. Samen met hun leidinggevende kan de EA het voorbeeld zijn voor de hele organisatie.

Een integere organisatie  is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. In het Vredespaleis in Den Haag vindt op 7 december een internationale conferentie plaats. Meer weten zie ook de website met de programma’s.