Week van de integriteit 1-9 december 2018!

Dilemma-Assist steunt de Week van de integriteit.

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid. Dat liet ook ons internationale onderzoek zien dat wij eind 2017 deden onder 1.400 executive assistants (EA’s). De schokkende uitkomst was dat bijna 50% van hen te maken had met een integriteitsprobleem in het werk. Vooral onbeschoft gedrag van naaste collega’s maar ook van de eigen leidinggevende kwam het meeste voor. EA’s hebben niet alleen soms zelf een dilemma in hun werk, ze zijn ook heel vaak op de hoogte van diverse soorten wangedrag/dilemma’s in hun organisatie. Die zijn vaak gerelateerd aan bonussen en prestatiebeloning. EA’s hebben weliswaar een vertrouwelijke werkrelatie met hun directeur, maar kunnen nauwelijks over dit soort dilemma’s met hem/haar praten. Download hier de resultaten van ons onderzoek.

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat Dilemma-Assist wil bevorderen in de beroepsgroep van executive assistants. Immers, zij werken veelal dicht bij het management en het bestuur. Samen met hun leidinggevende kan de EA het voorbeeld zijn voor de hele organisatie.

Een integere organisatie  is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. In het Vredespaleis in Den Haag vindt op 7 december een internationale conferentie plaats. Meer weten zie ook de website met de programma’s.