Morele competentie in organisaties

Dit boek geeft antwoord op vragen als: Waarom zou een organisatie aandacht besteden aan ethiek en integriteit? Op welke manier kunnen managers ethiek en integriteit organiseren? Op welke wijze kan het begrip morele competentie praktisch worden uitgewerkt?

Auteur: E. Karssing, Uitgeverij Van Gorcum, 2000
Boek