Nieuw boek: Maatschappelijk Verantwoord Besturen door Carolien de Monchy

Hoe kunnen bestuurders en toezichthouders bijdragen aan de maatschappelijke opgave van hun organisatie? Wat verandert daarmee in de bestuurspraktijk van alledag?

In dit boek vertellen door de wol geverfde bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs over hun praktijkervaringen met goed organisatiebestuur. Het gaat over ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen. Het levert een boeiend kijkje op in de keuken van goed besturen.

Het boek brengt een rode draad aan in de caleidoscoop van inzichten, ideeën en perspectieven uit de vele interviews en rondetafelgesprekken. 

De coronacrisis is een unieke kans voor future proof leiders, 9 april 2020

Toepasselijk artikel over o.a. ons onderzoek en dilemma’s en integriteit van executive assistants in hun werk in samenwerking met hun directeur/manager als future proof leiders. Practice what they preach doen die laatsten maar in minder dan 20% aldus hun assistants. Dank aan auteurs Nico de Leeuw en Jan Merton.

Artikel

13 februari 2020, intervisieavond NVD Zuid-Holland

Als vervolg op de bijeenkomst op 9 december, organiseert de NVD Zuid-Holland een intervisie avond over ethiek in het werk van Executive Assistants. Aan de hand van praktijkcases onder leiding van Brigit de Lange en Ingrid de Jong gaan de deelnemers in kleine groepjes oefenen om een moeilijk gesprek aan te gaan. De workshop begint met handige tools en tips hiervoor. Meer info bij de NVD.

3 oktober 2019, training Corporate Governance bij Assistant2 in Den Haag

Als Assistant van nu werk je dichtbij de directie en/of MT en zie je hoe besluiten worden genomen. Het besturen van een bedrijf/ organisatie (governance) is complex en er moet met veel belangen rekening gehouden worden. Vraag jij je wel eens af of jij het ook zo zou doen? Komt jouw geweten wel eens in opspraak bij een beslissing van de directie?

De training Corporate Governance geeft je informatie en tips om vanuit jouw functie bij te dragen aan goed bestuur. Je begrijpt de samenhang en belangen van wat er in jouw organisatie speelt. Je kunt nog beter meedenken met jouw directeur of manager en proactief zaken oppakken en aankaarten. Zo verander jij jezelf van vazal in hofnar. En heb je na deze training een voorsprong op andere Assistants en collega’s. Het geeft een boost in je werk!

Voor wie is deze training geschikt:
Ervaren Assistants / ondersteuners die (gaan) werken voor een directie (op MBO en HBO denkniveau). En die vooral willen weten hoe het nieuwe besturen van een organisatie werkt en ‘eager’ zijn om vanuit hun rol als ondersteuner daartoe bij te dragen.

Voor meer informatie zie website Assistant2

31 januari 2019, Masterclass: “In gesprek gaan! Maar hoe?” Over vrijmoedig spreken

Uit ons onderzoek van maart “The Secret Power in the Office” kwam overduidelijk naar voren dat 43% van de executive assistants die de survey invulden, persoonlijk te maken hadden met een dilemma naar aanleiding van wangedrag door hun leidinggevenden. In 47% was de naaste collega de oorzaak voor een integriteitsdilemma voor de assistant. Het onderzoek laat ook zien dat 48% van de assistants van wangedrag in hun organisatie op de hoogte zijn, zonder dat ze er zelf een rol in spelen.
De meesten daarvan besloten om de betreffende persoon er niet
op aan te spreken. Uit angst voor represailles, verlies van hun baan of uit gevoel van onveiligheid. Opvallend is dat assistants wel met hun directeur over allerlei organisatie issues spreken en gevraagd worden om advies. Als het echter om gevoelige onderwerpen gaat als integriteit en dilemma’s blijkt de hechte relatie tussen directeur en de assistant geen ruimte te bieden voor een gesprek. Dat maakt het voor assistants vaak moeilijk om met die informatie om te gaan. Assistants kunnen dus zowel slachtoffer als omstander zijn in integriteitskwesties.

In deze masterclass leert Edgar Karssing jou waarom wangedag in organisaties nog steeds voorkomt en hoe je met jouw directeur of collega daarover in gesprek kunt gaan. Daarvoor is (morele) moed nodig, ook om met eventuele weerstand om te gaan. Hoe herken je de manier om wangedrag goed te praten of als vanzelfsprekend te zien? Met allerlei voorbeelden uit de praktijk is deze masterclass op maat gemaakt voor de specifieke rol van assistants. En natuurlijk gaan we aan de slag met oefeningen om jou weerbaarder te maken in moeilijke gesprekken.

Spreker: Edgar Karssing, Universitair hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsmanagement bij Nyenrode
Locatie: KAS BANK, Amsterdam

Op uitnodiging. Mocht u ook interesse hebben, neemt u dan contact met ons op.

 


Week van de integriteit 1-9 december 2018!

Dilemma-Assist steunt de Week van de integriteit.

Integriteit is ieders verantwoordelijkheid. Dat liet ook ons internationale onderzoek zien dat wij eind 2017 deden onder 1.400 executive assistants (EA’s). De schokkende uitkomst was dat bijna 50% van hen te maken had met een integriteitsprobleem in het werk. Vooral onbeschoft gedrag van naaste collega’s maar ook van de eigen leidinggevende kwam het meeste voor. EA’s hebben niet alleen soms zelf een dilemma in hun werk, ze zijn ook heel vaak op de hoogte van diverse soorten wangedrag/dilemma’s in hun organisatie. Die zijn vaak gerelateerd aan bonussen en prestatiebeloning. EA’s hebben weliswaar een vertrouwelijke werkrelatie met hun directeur, maar kunnen nauwelijks over dit soort dilemma’s met hem/haar praten. Download hier de resultaten van ons onderzoek.

Integer handelen betekent: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Bij integer handelen gaat het juist om die eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat Dilemma-Assist wil bevorderen in de beroepsgroep van executive assistants. Immers, zij werken veelal dicht bij het management en het bestuur. Samen met hun leidinggevende kan de EA het voorbeeld zijn voor de hele organisatie.

Een integere organisatie  is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit, van 1 t/m 9 december, ontplooien publieke en private partijen initiatieven om aandacht te vragen voor het belang van integriteit binnen en tussen organisaties, en door individuen. In het Vredespaleis in Den Haag vindt op 7 december een internationale conferentie plaats. Meer weten zie ook de website met de programma’s.