Nieuw boek: Maatschappelijk Verantwoord Besturen door Carolien de Monchy

Hoe kunnen bestuurders en toezichthouders bijdragen aan de maatschappelijke opgave van hun organisatie? Wat verandert daarmee in de bestuurspraktijk van alledag?

In dit boek vertellen door de wol geverfde bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs over hun praktijkervaringen met goed organisatiebestuur. Het gaat over ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen. Het levert een boeiend kijkje op in de keuken van goed besturen.

Het boek brengt een rode draad aan in de caleidoscoop van inzichten, ideeën en perspectieven uit de vele interviews en rondetafelgesprekken. 

Jaarboek Corporate Governance 2017-2018

De stand van het governanceland

Boekbespreking
Het zevende Jaarboek Corporate Governance is uit: opnieuw een boeiend inzicht in de laatste (internationale) ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van goed bestuur, aldus recensent Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies. Het zevende Jaarboek Corporate Governance is wederom Lees verder Jaarboek Corporate Governance 2017-2018

Gandhi in governance

De aarde biedt genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht. Misschien wel de bekendste uitspraak van Gandhi en een waar woord. Zo simpel is het. Ben als Ghandhi, schaf de hebzucht af en veel problemen zijn de wereld uit. Niet alleen oorlog en hongersnood, maar ook de meeste governance problemen. Maar helaas, zo eenvoudig is dat niet….

Dit boekje betreft de uitgebreide tekst van de rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Corporate Finance en Governance bij TIAS op 20 juni 2014.

Auteur: Prof. dr. K. Cools RA

Rede