Publicatie herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. In het afgelopen jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op verzoek van de ondersteunende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) een voorstel voor herziening van de Code gepubliceerd. Op dit voorstel heeft de Monitoring Commissie meer dan 100 reacties ontvangen van stakeholders en andere geïnteresseerden. Parallel aan het voorstel voor herziening heeft de Monitoring Commissie een voorstel geconsulteerd voor de toepasbaarheid van de Code op vennootschappen met een one tier board.

Herziening code