Publicatie herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. In het afgelopen jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op verzoek van de ondersteunende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) een voorstel voor herziening van de Code gepubliceerd. Op dit voorstel heeft de Monitoring Commissie meer dan 100 reacties ontvangen van stakeholders en andere geïnteresseerden. Parallel aan het voorstel voor herziening heeft de Monitoring Commissie een voorstel geconsulteerd voor de toepasbaarheid van de Code op vennootschappen met een one tier board.

Herziening code

Corporate Governance

Corporate governance gaat over goed bestuur van beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De overheid heeft wetten opgesteld voor goed en eerlijk bestuur van bedrijven. Ook is er een gedragscode: de Corporate Governance Code. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie. De Code wordt regelmatig getoetst door een Monitoring Commissie. Voor steeds meer andere sectoren worden afgeleide Codes gemaakt, zoals woningcorporaties, cultuur en zorg.

Corporate Governance

Monitoring Commissie