Meldplicht datalekken

De Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft sinds 2016 richtsnoeren opgesteld voor een meldplicht van organisaties en overheden wanneer persoonlijke, electronische gegevens zijn gelekt. Dit betekent dat de huidige wetgeving gewijzigd wordt. Zo moeten organisaties dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en sommige gevallen ook bij de betrokkene(n).

Richtsnoeren datalekken