Stakeholders

Stakeholders betekent in het Nederlands ‘de betrokkenen’. Het zijn alle partijen, groepen individuen en organisaties waarvan rechten, waarden en belangen at stake zijn, ofwel in het geding zijn (uit: Morele competenties in organisaties van Edgar Karssing). Edgar Karssing gebruikt deze definitie omdat de stakeholders van invloed zijn op de beslissingen die een organisatie neemt . Maar dan afgemeten aan de waarden en normen van een organisatie. Dat verklaart de steeds grotere invloed van stakeholders op het beleid en de reputatie.

Een andere omschrijving: het Engelse woord stakeholder betekent naar Engels recht – : aandeelhouder; belanghebbende. In bredere zin ook: een persoon of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. Voorbeelden: aandeelhouders, toezichthouders, management, overheid , collega’s, klanten en opdrachtgevers, media, andere belanghebbenden.

Stakeholders nut en noodzaak