Oriëntatie op de lange termijn is voor iedereen het beste

Twee jaar geleden zei Jaap van Manen dat het zijn ambitie was de code weer onderwerp van gesprek te maken in de bestuurskamer. Hij wilde bestuurders en commissarissen dwingen na te denken hoe de korte termijnfocus in gedrag en risicomanagement uit te bannen. Het werk is gedaan. Het bestuur moet elk jaar vertellen hoe zij op de lange termijn waarde creeëren en hoe zij dat denken te realiseren. Hoofdstukken over cultuur, risicomanagement en beloning zijn bouwstenen die het bestuur moeten helpen binnen de lijntjes te blijven.

Artikel P. Couwenbergh, FD

Goed bestuur: ook een zaak van u

Assistants van de directie of de bestuurder hebben vaak een eenzame positie aan de top. Zij moeten laveren tussen loyaliteit naar de directie, externe toezichthouders en collega’s. Over de vereiste integriteit in de functie bestaat geen misverstand. Er zijn echter steeds vaker situaties waarin iemand zich gesteld ziet voor een dilemma. Corporate governance kan daarbij helpen. Maar wat is het eigenlijk?

Artikel B. de Lange/I. de Jong-Kraal, Office rendement