Medezeggenschap 3.0

De kwaliteit van de dialoog binnen de ‘gouden governancedriehoek’ van bestuur, commissarissen en ondernemingsraad moet verder omhoog, Vooral de relatie tussen RvC en OR moet worden versterkt. Een goed functionerende gouden governancedriehoek heeft grote meerwaarde voor de kracht van de arbeidsorganisatie en de continuïteit.

Artikel Redactie Nationaal Register