Medezeggenschap 3.0

De kwaliteit van de dialoog binnen de ‘gouden governancedriehoek’ van bestuur, commissarissen en ondernemingsraad moet verder omhoog, Vooral de relatie tussen RvC en OR moet worden versterkt. Een goed functionerende gouden governancedriehoek heeft grote meerwaarde voor de kracht van de arbeidsorganisatie en de continuïteit.

Artikel Redactie Nationaal Register

Oriëntatie op de lange termijn is voor iedereen het beste

Twee jaar geleden zei Jaap van Manen dat het zijn ambitie was de code weer onderwerp van gesprek te maken in de bestuurskamer. Hij wilde bestuurders en commissarissen dwingen na te denken hoe de korte termijnfocus in gedrag en risicomanagement uit te bannen. Het werk is gedaan. Het bestuur moet elk jaar vertellen hoe zij op de lange termijn waarde creeëren en hoe zij dat denken te realiseren. Hoofdstukken over cultuur, risicomanagement en beloning zijn bouwstenen die het bestuur moeten helpen binnen de lijntjes te blijven.

Artikel P. Couwenbergh, FD

Voor toezicht op gedrag en cultuur bestaat geen regelgeving

Commissarissen houden toezicht op de interne beheersing van een organisatie om daarmee de belangen van stakeholders te borgen. Van oudsher gaan zij daarbij vooral uit van inhoudelijke rapportages uit de organisaties en contact met de accountant. Interne beheersing wordt vooral gezien als ‘het op orde hebben’ van de harde beheersingsmaatregelen, processen en instrumenten.

Artikel G. Strampel, Nationaal Register

Goed bestuur: ook een zaak van u

Assistants van de directie of de bestuurder hebben vaak een eenzame positie aan de top. Zij moeten laveren tussen loyaliteit naar de directie, externe toezichthouders en collega’s. Over de vereiste integriteit in de functie bestaat geen misverstand. Er zijn echter steeds vaker situaties waarin iemand zich gesteld ziet voor een dilemma. Corporate governance kan daarbij helpen. Maar wat is het eigenlijk?

Artikel B. de Lange/I. de Jong-Kraal, Office rendement

Reputatiemanagement is nog geen ethiek

Geregeld zie en hoor ik dat belangrijke morele vraagstukken worden neergezet als reputatievraagstukken. Nu heeft de manier waarop een organisatie omgaat met morele vraagstukken zeker een relatie tot de reputatie van de organisatie; maar morele vraagstukken neerzetten als reputatievraagstukken vind ik een verarming van de analyse. En voordat je het weet komt, in het kader van de arbeidsdeling, een belangrijk dossier op het bord van de reputatiemanager en verdwijnt de moraliteit uit beeld.

Artikel E. Karssing, Newsroom Nyenrode