Dochter van de baas als trainee?

Je werkt als directiesecretaresse bij een prestigieus bedrijf waarbij afgestudeerden altijd graag hun loopbaan beginnen. Dit wordt geregeld door de afdeling recruitment. Momenteel is een positie als trainee vacant. Nu komt een van de directieleden naar jou toe en geeft jou de opdracht te zorgen dat de vacature wordt teruggetrokken, omdat zijn dochter de positie zal gaan vervullen. Dit gaat geheel buiten de procedures om, maar je weet dat dit wel vaker is gebeurd. Wat doe je?

Advies
Het is belangrijk een afweging te maken van de belangen die in het spel zijn. Wie lijdt gezichtsverlies als je dit aankaart? Wie kan zich beroepen op het grootste belang? Is dat de directeur omdat hij directeur is, of de dochter omdat zij een goede start wil maken in haar loopbaan? Of is de afdeling recruitment voorheen overruled geweest en zijn de regels in de organisatie eigenlijk wel duidelijk? Schept het toekennen van het trainee-ship aan de dochter nog precedenten naar andere directieleden? In jouw rol kun je het beste eerst afwegen en nagaan wat de gevolgen zijn van deze situatie. De uitdaging zal zijn om jouw directeur in vertrouwen jouw standpunt te delen en hem te wijzen op de gevolgen van zijn voorstel en zijn voorbeeldfunctie. Ook een compromis is denkbaar: dochter doet mee met de procedure en krijgt een eerlijke kans.