Lid RvT verzuimt nieuwe functie te melden

Je bezoekt een verjaardag van een van jouw buren. Je hoort daar dat een lid van jullie Raad van Toezicht in het dagelijks leven een nieuwe functie heeft aanvaard. Hij wordt controller van een half concurrerende organisatie. Hij heeft dit niet gemeld. Toen je dit na een poosje aan jouw directeur vertelde, werd hij woedend. Het feit dat jullie toezichthouder voortaan ook de cijfers van een concurrerend bedrijf onder ogen zou krijgen, was voor hem onacceptabel. Je vraagt je af of je dit misschien niet meteen aan jouw directeur had moeten vertellen. De kwestie houdt je zodanig bezig dat je er slapeloze nachten van hebt.

Advies
Als assistant zit je in een lastig parket omdat je door toeval achter deze benoeming komt. Het valt jou echter niet te verwijten. Als het goed is, heeft de raad van toezicht een reglement of statuten. Indien blijkt dat er geen goede afspraken in staan over belangenverstrengeling en concurrentiebeding, zal jij aan jouw directeur kunnen adviseren de statuten te wijzigen. Je kunt vooraf samen met hem alle bepalingen nog eens doorlezen en screenen op actualiteit.