Omstreden nieuwe kandidaat

Je werkt voor de Raad van Bestuur van een beursgenoteerde onderneming. Bij de Raad van Commissarissen ontstaat een vacature omdat de zittingstermijn van een van de leden bijna is verstreken. Een headhunter wordt in de arm genomen om kandidaten te zoeken en voor te stellen.

Na twee weken stuurt de headhunter een long list met namen in een mail aan de Raad van Bestuur. Jij leest de mail, aangezien je ook de e-mails van de CEO sorteert.  Eén naam valt je op. Vijftien jaar geleden werkte je bij een ander bedrijf waarvan de directeur met diezelfde naam is vertrokken in verband met fraude. Dat is altijd onder de pet gehouden en heel neutraal afgehandeld richting de medewerkers – met zelfs een gouden handdruk.

In een bespreking met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, waarvoor jij de notulen maakt, komen de namen voorbij en worden de kandidaten besproken. Er wordt ook iets verteld over de achtergrond van de kandidaten. Het bevestigt jouw vermoeden, het is de voormalige directeur.
Wat doe je?

Advies
Je bent bevooroordeeld aangezien je de fraude-geschiedenis van de voormalige directeur kent. Jouw rol in de vergadering is het maken van notulen. Om daar nu tijdens de vergadering een punt van te maken is misschien niet zo verstandig. Om de onderneming echter met een voormalige fraudeur op te zadelen roept later ongetwijfeld gewetensbezwaren bij jou op. Je doet er verstandig aan om de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de CEO na de vergadering te informeren.

Theorie:
De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling.