Last-minute wijziging vergaderstukken

Een week voor de vergadering van de directie met de Raad van Commissarissen worden de vergaderstukken verzonden. Jouw leidinggevende, de CEO staat op het punt nog een week op vakantie te gaan en is daar onbereikbaar. Jullie nemen alle vergaderstukken voor de verzending nog even door en hij geeft zijn akkoord en is benieuwd hoe de Raad van Commissarissen op de plannen van de nieuwe strategie zal reageren. Uit de directievergaderingen weet jij dat de CFO het niet helemaal eens is met deze strategie. Twee dagen later krijg je een telefoontje van de CFO die toch graag een van de vergaderstukken zou willen wijzigen die betrekking hebben op de onderbouwing van de nieuwe strategie. Naar jouw idee wijzigt door dit stuk de koers van de nieuwe strategie en je twijfelt of je het stuk alsnog zal nazenden. Overleg met de CEO is niet mogelijk, die is onbereikbaar. Wat doe je?

(Uit: Onderzoek Berenschot/Pro-Assistance 2014, de secretaresse: ‘reddende engel in duivelse dilemma’s’)

Advies
Elke CEO doet er verstandig aan om met zijn secretaresse af te spreken wat te doen in situaties waar het organisatiebelang in het geding is en de CEO niet of slecht bereikbaar is. De verantwoordelijkheid van een directie-secretaresse heeft grenzen en dus moet zij ervan op aan kunnen dat de CEO haar zal steunen. In dit specifieke geval is de secretaresse op haar intuïtie afgegaan en werd het stuk niet nagezonden.

Geef een reactie

Het emailadres en de afzender/naam worden niet gepubliceerd. Ze zijn wel nodig om eventueel contact op te nemen.
Wij behouden ons het recht voor om een reactie in te korten of geheel niet te plaatsen. Na het melden van een reactie kan het even duren voor dit op de site zichtbaar is.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *