Corporate Governance

Corporate governance gaat over goed bestuur van beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. De overheid heeft wetten opgesteld voor goed en eerlijk bestuur van bedrijven. Ook is er een gedragscode: de Corporate Governance Code. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie. De Code wordt regelmatig getoetst door een Monitoring Commissie. Voor steeds meer andere sectoren worden afgeleide Codes gemaakt, zoals woningcorporaties, cultuur en zorg.

Corporate Governance

Monitoring Commissie