Huis voor Klokkenluiders officieel van start

De nieuwe klokkenluiders wet is aangenomen en het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht is deze zomer geopend. Elke organisatie met meer dan 50 medewerkers is nu verplicht om een interne regeling op te zetten voor het vermelden van misstanden. Het maakt niet of het om de overheid of het bedrijfsleven gaat. Via de site is een voorbeeld van zo’n modelregeling op te vragen. Deze is nog gebaseerd op de – uitgebreide- regeling van het voormalig Adviespunt Klokkenluiders. Later dit jaar heeft het Huis voor Klokkenluiders zelf een – beknoptere – handreiking beschikbaar.
In de nieuwe organisatie zijn het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid samengevoegd. Ook heeft het Huis een aantal taken overgenomen van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Deze drie organisaties zijn per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Lees meer op huisvoorklokkenluiders.