Insiderregeling

Om vertrouwelijkheid en geheimhouding te kunnen waarborgen wanneer organisaties werken met koersgevoelige gegevens of tijdens een reorganisatie of fusie, dient een insiderregeling te worden ondertekend. Deze is van toepassing op alle direct en indirect betrokken functionarissen en op verwanten van die personen.

Insiderregeling