Klokkenluidersregeling

In de Corporate Governance Code staat dat een organisatie een regeling moet hebben voor klokkenluiders. Over de positie van klokkenluiders is nog veel te doen. De overheid werkt aan de verbetering daarvan. Zo is onlangs een wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gegaan om een Klokkenluiders-huis in te stellen, dat onderdeel wordt van de Ombudsman.

Klokkenluiders-huis