MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat organisaties zich verplichten om aan de stakeholders en de samenleving te laten zien hoe ze werken. Bijvoorbeeld dat ze voldoen aan ethische principes, duurzame loopbanen bevorderen, groene groei nastreven, gelijkheid en diversiteit verbeteren, en nog veel meer. Hierdoor worden organisaties transparanter. De principes zijn afgeleid van de zgn ISO-norm die in 1987 begon met kwaliteitsnormen voor bedrijven.

Iso-normen

Voorbeelden