Voor toezicht op gedrag en cultuur bestaat geen regelgeving

Commissarissen houden toezicht op de interne beheersing van een organisatie om daarmee de belangen van stakeholders te borgen. Van oudsher gaan zij daarbij vooral uit van inhoudelijke rapportages uit de organisaties en contact met de accountant. Interne beheersing wordt vooral gezien als ‘het op orde hebben’ van de harde beheersingsmaatregelen, processen en instrumenten.

Artikel G. Strampel, Nationaal Register