Spanningen tussen OR en bestuur

Je bent management-assistent van een lid van de raad van bestuur bij een grote semi-overheidsorganisatie. Sinds 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet geldt ook voor Lees verder Spanningen tussen OR en bestuur

OR neemt rechtstreeks contact op met commissaris

Enige tijd geleden kreeg ik een outlook-invite van de OR voorzitter van een beursgenoteerde onderneming om enkele informele overleggen in te plannen met één van de commissarissen voor wie ik werk. Dat verbaasde mij nogal omdat dit soort afspraken tot nu toe altijd worden gemaakt via de secretaresses van de raad van bestuur bij alle organisaties en bedrijven waarmee ik te maken heb. Ik wist niet Lees verder OR neemt rechtstreeks contact op met commissaris