Veel adviesaanvragen bij Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders heeft in het eerste halfjaar van zijn bestaan twee keer zoveel adviesaanvragen gekregen als verwacht. In totaal meldden zich 532 mensen voor advies. In ongeveer 15% van de adviesverzoeken ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Veel klokkenluiders zeggen door de melding te zijn benadeeld.

Artikel, OR Informatie

Parlementaire aandacht voor integriteit

Analyse van Tweede Kamervragen in de periode 2000-2015. Uit de resultaten blijkt dat in deze periode het aantal Kamervragen over integriteit met pieken en dalen stijgt. Grote en linkste partijen lopen voorop in het stellen van vragen. Verder is zichtbaar dat enkele volksvertegenwoordigers het onderwerp integriteit regelmatig agenderen.  De aanleiding voor Kamervragen zijn vaak mediaberichten over schendingen en integriteitsonderzoeken. Kamerleden agenderen integriteit zelden vanuit een preventieve context.

Analyse, M. van Dijk/A. Hoekstra

Publicatie herziene Corporate Governance Code op 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 wordt de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd. In het afgelopen jaar heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op verzoek van de ondersteunende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) een voorstel voor herziening van de Code gepubliceerd. Op dit voorstel heeft de Monitoring Commissie meer dan 100 reacties ontvangen van stakeholders en andere geïnteresseerden. Parallel aan het voorstel voor herziening heeft de Monitoring Commissie een voorstel geconsulteerd voor de toepasbaarheid van de Code op vennootschappen met een one tier board.

Herziening code

Hoe word je CEO?

Naar aanleiding van de masterclass op 8 april jl., heeft Henk Breukink (beroepscommissaris en coach) tijdens zijn presentatie dit boek aangeraden om te lezen over gedrag en drijfveren. Headhunter Ralf Knegtmans geeft hierin zijn visie op de drie allesbepalende succesfactoren om door te kunnen breken als talent. Want je talenten richten naar je drijfveren is niet langer luxe maar bittere noodzaak in de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst. De veranderende markt vraagt meer dan ooit om passie en bevlogenheid.

Auteur: R. Knegtmans, Uitgeverij: Bertram + de Leeuw

Boek

Gandhi in governance

De aarde biedt genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht. Misschien wel de bekendste uitspraak van Gandhi en een waar woord. Zo simpel is het. Ben als Ghandhi, schaf de hebzucht af en veel problemen zijn de wereld uit. Niet alleen oorlog en hongersnood, maar ook de meeste governance problemen. Maar helaas, zo eenvoudig is dat niet….

Dit boekje betreft de uitgebreide tekst van de rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Corporate Finance en Governance bij TIAS op 20 juni 2014.

Auteur: Prof. dr. K. Cools RA

Rede

Dit kan niet waar zijn

De financiële wereld blijkt geen ver-van-mijn-bedshow. De financiële wereld is het bed zelf. En toen op 15 september 2008 de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging, stortte dat bed op een haar na in. Bankiers in de City hamsterden voedsel, zetten hun geld om in goud, of bereidden de evacuatie van hun kinderen naar het platteland voor. Joris Luyendijk zat twee jaar lang ondergedompeld in deze wereld. Aan het begin wist hij er net zoveel van als de gemiddelde burger, namelijk bijna niks. Stap voor stap lieten insiders hem zien hoe de financiële wereld in elkaar zit – met gevaar voor hun eigen baan. Zijn bankiers monsters? Is hebzucht het probleem? En veel belangrijker: kan het weer gebeuren?

Auteur: J. Luyendijk, Uitgeverij Atlas Contact

Boek

De zwarte doos van de boardroom

De auteurs laten je meekijken met toezichthouders en de (persoonlijke) dilemma’s die ze tegenkomen, en nodigen je uit om met hen mee te denken over de beste oplossing. Daarnaast krijg je inzichten en methodieken aangereikt om ‘het lastige gesprek’ te voeren, waardoor je je vaardigheden kan aanscherpen en steeds bewuster ‘de goede dingen op de goede manier’ kan doen.

Auteurs: K. Doms, H. Plenge, H. de Zwart, Uitgeverij
Boek

Zo doen we dat hier

Mensen willen meestal graag het goede doen. Toch komen in organisaties waarden, normen en gedrag niet altijd overeen. Of botsen de waarden van het management met die van de medewerkers of de samenleving. Twaalf ervaren bestuurders reflecteren op hoe zij binnen de sectoren onderwijs, zorg, openbaar bestuur, corporaties en financiële dienstverlening invulling geven aan integriteit in de praktijk.

Auteurs: N. Boer, A. Stam (Berenschot), Uitgeverij Thoben Offset
Boek